Borghans

Borghans in Nuth, is gespecialiseerd in de productie van hoogstaand rundvlees. Deze onderneming is al sinds vele decennia actief als vleesgrossier en richt zich daarbij op zowel de binnenlandse markt als op de Europese exportmarkt. Met een wekelijkse productie van 400 ton rundvlees is Borghans uitstekend in staat om deze markten adequaat te bedienen.

Rundvlees van de Ierse Os

Binnen Europa zijn de eetgewoonten en smaakvoorkeuren zeer divers. De een prefereert vlees van de stier of os, de ander geeft de voorkeur aan vlees van de koe. Om optimaal op deze tweeledige vraag in te kunnen spelen, onderscheidt men bij Borghans twee productstromingen. Sinds tal van jaren importeert
Borghans de beste kwaliteit ossenvlees uit Ierland. Bijna wekelijks bevinden de inkopers van Borghans zich in Ierland om bij de leveranciers een eerste selectie te maken. De geselecteerde dieren worden vervolgens geslacht bij een van de vele volledig gecertificeerde slachterijen, waarmee Borghans zaken doet. Hierbij worden uitsluitend R en U klasse ossen geselecteerd met een karkasgewicht van 350 tot 430 kg. Iers ossenvlees blinkt uit door malsheid, smaak en een extreem hoge uniformiteit. Daarnaast heeft het vlees een mooie heldere vleeskleur. Deze eigenschappen hebben het Ierse ossenvlees bij tal van afnemers binnen heel Europa bijzonder geliefd gemaakt.

Rundvlees van de koe

Om ook te kunnen voldoen aan de smaakvoorkeur van die consumenten die rundvlees van de koe prefereren, verwerkt Borghans wekelijks zo’n 200 ton O en R klasse runderen. Dit zijn runderen met een goede bevleesdheid en vetdekking. Het verwerken van vrouwelijk rundvlees behoort al decennia tot de kernwerkzaamheden van Borghans. De laatste jaren is door vergaande concentraties en overnames de oorsprong van het vrouwelijke rundvlees veranderd. Daar waar in het verleden Nederland en Duitsland in hoofdzaak in ons rundvlees voorzagen is sinds enkele jaren Oost Europa – en recentelijk ook de UK en Ierland uitstekend in staat gebleken om een kwalitatief hoogstaand product te leveren. Hierbij wordt uitdrukkelijk gefocused op runderen met een karkasgewicht vanaf 260 kg om aldus over een product met een correcte vetbedekking en voldoende consistentie te beschikken.